Nové Dvory


Text k prvomájové vycházce kolem Kačiny 1.5.2019

doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.

Děkujeme doc.RNDr.Zdeňku Lipskému, CSc. za souhlas se zveřejněním dokumentu a paní Olze Stehlíkové za podnět a vyjednání souhlasu doc.RNDr.Zdeňka Lipského, CSc.